skip to Main Content

Rådgivning til virksomheder

Få hjælp til at organisere og skabe helende miljøer

 • Hvordan skaber man trivsel og øget livskvalitet i de fysiske rammer?
 • Kan man påvirke adfærd, trivsel og glæden hos medarbejderne?
 • Hvilken effekt kan det fysiske miljø understøtter arbejdsmiljøet og den mentale sundhed?

Hos Care Helper hjælper vi med at skabe oplevelser, som påvirker stemningen og atmosfæren på arbejdspladsen. Vi ønsker at påvirke følelsen af tryghed ved at have fokus på hjemmelighed, de sanselige oplevelser og genkendelighed.

Manglende organisering og rod er roden til alt ondt- i hvert fald i forhold til den mentale trivsel

Rod påvirker os meget mere end vi er bevidste om, uanset om vi er hjemme eller på vores arbejdsplads. Det giver anledning til frustration, når vi ikke kan finde vores ting. Man mister hurtigt sit fokus og skal bruge tid på at genvinde koncentrationen, når man endelig har fundet den eller de ting man skulle bruge for at færdiggøre opgaven.

Rod påvirker ikke kun det visuelle syn

Ikke nok med at rod ikke er særlig kønt, det påvirker også evnen til at kunne koncentrere sig og arbejde effektivt. Rod påvirker også evnen til at kunne slappe af, når der er behov for det. Det kan nemlig være svært at slappe af, når det visuelle udtryk roder, men der er også risiko for at miste overblikket og til tider uoverskueligt og mentalt udmattende at bruge meget tid på at skulle finde sine ting.

Vi hjælper derfor med at rydde op, organisere, kategorisere og skabe orden på arbejdspladsen.

Vi tilbyder:

 • At skabe struktur og orden med systematik, gennemsigtighed og struktur.
 • Tilfører kontor helende elementer, som f.eks. lyskilder, farver, møbler, kunst eller planter.

En nyfortolkning af de nuværende rammer

For at tilføre de nuværende rammer en rar atmosfære, stemning og sjæl, kræver det en forståelse, fornemmelse og indsigt i menneskers adfærd, praktiske behov og bevægemønstre. Vi skaber oplevelsesdesign som fremmer den mentale sundhed og trivsel. Vi bruger de nuværende fysiske rammer og tilføre rummet hygge, sansestimulerende oplevelser og genkendelighed. Elementer som f.eks lys, farver, tapet, kunst, møbler, musik og grønne omgivelser (levende indretning). Vi arbejder også med symboler som f.eks. de fire grundelementer, ild, luft, vand og jord, samt wayfinding for at sikre genkendelighed.

Vi samskaber og inddrager medarbejderne, ledelsen og observere de mennesker som opholder sig i rummet, for at skabe et koncept og forslag til design, som bærer præg af involvering og deltagelse af de mennesker, som er med til at gøre rummet levende og brugbart i praksis.

Vi samarbejder med adfærdsdesigner, faglige specialister (indenfor risiko og arbejdsmiljø), sundhedspersonale, innovationsnetværk og brugerne.

Rum der påvirker det hele menneske

Vi tager afsæt i de mennesker der opholder sig i rummet, da det er vigtigt at indretningen tager forbehold for arbejdsmiljø og krav, samt organisering og virksomhedens kerneopgaver.

Vi overvejer:

 • Hvordan de fysiske omgivelser og det miljø medarbejderne arbejder i, kan medvirke til at formidle virksomhedens historie og værdisæt, så den kan indgå i hverdagen og indretningen.
 • Hvordan der skabes plads og invitationer til hverdagsaktiviteter, som f.eks sociale aktiviteter, kreativitet, nedsætte stress og mistrivsel osv.

Metode

Carehelper arbejder med evidensbaseret design indenfor sundhedsvæsenet og i private virksomheder, og begrebet helende design & arkitektur, nudging samt feng shui er centralt for os. Evidensbaseret design er en multidisciplinær metode, hvor systematisk og transparent anvendelse af den bedst mulige evidens fra forskning og praksis ligger til grund for beslutningsprocessen, adfærdsdesignet og konceptudviklingen. Dette i samarbejde med kundens behov for at optimere samspillet mellem drift, adfærd og design i hvert enkelte og unikke projekt.

Vi har tidligere hjulpet akutafdelingen på Herlev hospital, Svanepunktets rehabiliteringsafdeling i Furesø kommune.

Sådan er processen hos os:

 • Vi besøger jer og i fællesskab afdækker vi formål, behovsafklaring, rammesætning og ønsker, som vil danne grundlag for den videre proces.
  Projektets omfang klarlægges og herefter aftales pris på såvel konceptudvikling, skitseforslag som etablering i rummet.
 • Vi observerer og analysere adfærden i de nuværende rum og udarbejder en visualisering med moodboard, samt plan for kommende proces og implementering i kontekst. Dette for at synliggøre de kommende tiltag i rummet.

Projektet kan udarbejdes på timepris eller som fast honorar. Som det passer jer bedst. Er opgaven af større håndværksmæssig karakter, har vi et velfungerende samarbejde med dygtige og erfarne håndværkere.

Vi kommer gerne ud på besøg, hvis I ønsker at høre mere om vores viden på området, og hvad vi kan gøre for jer. Så kan vi give jer en ide om, hvad I vil kunne få ud af en ændret indretning.

Når indtryk efterlader aftryk

Care for Art