skip to Main Content

Care living

Har du behov for en hjælpende hånd med at organisere og skabe et hyggeligt miljø? Så kommer vi gerne og hjælper dig – vi organiserer så oprydningen bliver nemmere og du får mere overskud, ro og overblik.

Helende miljøer

 • Vi brænder for trivsel, hygge og nærvær i de fysiske rammer.
 • Vi skaber en lettere og mere simpelt hverdag med struktur, systematik og energi.
 • Det fysiske miljø understøtter hjemmet eller arbejdsmiljøet.

Hos Carehelper hjælper vi med at skabe oplevelser, som påvirker stemningen og atmosfæren i private hjem og på arbejdspladsen. Vi ønsker at påvirke følelsen af tryghed ved at have fokus på hjemmelighed, de sanselige oplevelser og genkendelighed.

Manglende organisering og rod er roden til alt ondt- i hvert fald i forhold til den mentale trivsel

De fysiske rammer påvirker sjælen, energien og produktiviteten på arbejdet. En arbejdspladsvurdering viser netop, hvor stor en betydning og effekt rummet har, i forhold til trivsel og tilfredshed. Rod påvirker os meget mere end vi er bevidste om og giver anledning til frustration, når vi ikke kan finde vores ting. Man mister hurtigt sit fokus og skal bruge tid på at genvinde koncentrationen, når man endelig har fundet den eller de ting man skulle bruge for at færdiggøre opgaven.

Rod påvirker ikke kun det visuelle syn

Rod påvirker også evnen til at kunne slappe af, når der er behov for det. Det kan nemlig være svært at slappe af, når det visuelle udtryk roder, men der er også risiko for at miste overblikket og til tider uoverskueligt og mentalt udmattende at bruge meget tid på at skulle finde sine ting.

Det handler om behov & ønsker, funktionalitet og brugervenlighed, når vi besøger virksomheder – det er nemlig vores job at forstå jeres forventninger med et helende miljø. Vi skaber løsninger og resultater, der gør arbejdsdagen nemmere og mere organiseret.

Vi sender glædeligt en af vores konsulenter ud til jer, så dit hjem eller arbejdsplads kan blive organiseret og klar til hverdagen.

En nyfortolkning af de nuværende rammer

For at tilføre de nuværende rammer en rar atmosfære, stemning og sjæl, kræver det en forståelse, fornemmelse og indsigt i menneskers adfærd, praktiske behov og bevægemønstre. Vi skaber oplevelsesdesign som fremmer den mentale sundhed og trivsel. Vi bruger de nuværende fysiske rammer og tilføre rummet hygge, sansestimulerende oplevelser og genkendelighed. Elementer som f.eks lys, farver, tapet, kunst, møbler, musik og grønne omgivelser (levende indretning). Vi arbejder også med symboler som f.eks. de fire grundelementer, ild, luft, vand og jord, samt wayfinding for at sikre genkendelighed.

Vi samskaber og inddrager medarbejderne, ledelsen og observere de mennesker som opholder sig i rummet, for at skabe et koncept og forslag til design, som bærer præg af involvering og deltagelse af de mennesker, som er med til at gøre rummet levende og brugbart i praksis.

Vi samarbejder med adfærdsdesigner, faglige specialister (indenfor risiko og arbejdsmiljø), sundhedspersonale, innovationsnetværk og brugerne.

Rum der påvirker det hele menneske

Vi tager afsæt i de mennesker der opholder sig i rummet, da det er vigtigt at indretningen tager forbehold for arbejdsmiljø og krav, samt organisering og virksomhedens kerneopgaver.

Vi overvejer:

 • Hvordan de fysiske omgivelser og det miljø medarbejderne arbejder i, kan medvirke til at formidle virksomhedens historie og værdisæt, så den kan indgå i hverdagen og indretningen.
 • Hvordan der skabes plads og invitationer til hverdagsaktiviteter, som f.eks sociale aktiviteter, kreativitet, nedsætte stress og mistrivsel osv.

Metode

Carehelper arbejder med evidensbaseret design indenfor sundhedsvæsenet og i private virksomheder, og begrebet helende design & arkitektur, nudging samt feng shui er centralt for os. Evidensbaseret design er en multidisciplinær metode, hvor systematisk og transparent anvendelse af den bedst mulige evidens fra forskning og praksis ligger til grund for beslutningsprocessen, adfærdsdesignet og konceptudviklingen. Dette i samarbejde med kundens behov for at optimere samspillet mellem drift, adfærd og design i hvert enkelte og unikke projekt.

Vi har tidligere hjulpet akutafdelingen på Herlev hospital, Svanepunktets rehabiliteringsafdeling i Furesø kommune.

Sådan er processen hos os:

Book et møde

 • Vi mødes og taler om jeres behov, området der skal organiseres og forventninger til projektet.
 • Her afdækker vi formål, behovsafklaring, rammesætning og ønsker, som vil danne grundlag for den videre proces.
 • Projektets omfang planlægges.

Planlægning

 • Vi udarbejder en visualisering med moodboard til etablering af helende miljø i rummet.
 • Plan for den kommende proces og implementering, for at synliggøre de kommende tiltag i rummet.
 • Vi etablerer systemer og introducerer opbevaringsprodukter til at vedligeholde systemerne.
 • Herefter sendes moodboard, plan & prisforslag til godkendelse.

Organisering

 • Når I har godkendt moodboard og planen for systemer, kategorisering og tilførsel af helende elementer, bestiller vi alle opbevaringsprodukterne hjem.
 • Derefter aftaler vi et tidspunkt og dag, hvor vi kommer ud til jer.

Care tilfredshedsgaranti

 • Vi følger op og evaluere efter en måned for at se, hvordan systemerne og det helende miljø påvirker jeres hverdag.

Når indtryk efterlader aftryk

Care for Art