skip to Main Content

Bliv uddannet Care coach

Som Care coach får du viden og redskaberne til at coache og skabe bevægelse i mennesker med psykosomatiske lidelser og samtidig opnå selvindsigt og forståelse for din egen krop, ånd og historie.

En blid og omsorgsfuld tilgang

Stress er udnævnt til at være en ny, stor folkesygdom – på linje med depression. Lidelserne er gennemgribende og tilstanden er præget af nedtrykthed, dårlig samvittighed og håbløshed. Derudover bliver hukommelsen og evnen til at koncentrere sig også påvirket. Din forløb mod at blive care coach vil derfor være meningsfyldt og give indtryk, sætte aftryk og skabe værdi.

Care coaching handler blandt andet om den indre kritiker, begrænsende overbevisninger og blokeringer, og hvad der kan støtte nervesystemet til at forløst det, som står i vejen. Du vil gøre en stor forskel for mennesker, som mistrives. Du vil lære at støtte og hjælpe mennesker væk fra mentale lidelser, som psykologisk stress og depression, og i stedet hen mod Care lederskab og balance i livet.

Hjernen er i konstant forandring takket være dens formbarhed, fleksibilitet og plasticitet. Det vil sige evnen til fysiologisk at ændre og tilpasse sig som følge af interaktion med miljø, tanker og adfærd. Hjernens centrale processer består i at registrere sansning, foretage tænkning og gennemføre handlinger ud fra relationen mellem hjernen, hjertet og hænderne. Alt samspil er nemlig stimulation af hjernen.

Som care coach vil du kunne mestre stimulering af hjerneprocesserne, fordi du får kendskab til hjernens spilleregler. Og du vil hjælpe dine klienter til at opnå nye indsigter og se mulighederne for at opnå deres ønsker og mål.

Du vil som Care coach sætte spor i klientens hjerne og bringe dem til et sted, hvor hjernen er så kognitiv fleksibel, at I er i stand til at spille med i den foranderlige hverdag og verden, vi befinder os i.

På uddannelsen vil du lære, hvordan stress lagres i hjernen, kroppen og nervesystemet og kan styre vores tilstand, adfærd og virkelighedsopfattelse. Du vil lære om den teoretiske baggrund for ’ABC for mental sundhed’, neuropsykologi og neuropædagogik, polyvagal teori, sanseterapi, compassion care og reiki healing.

Care coaching skaber bevægelse, som påvirker nervesystemet. Du vil lære, hvordan du bringer nervesystemet i balance ved at arbejde cirkulært fra tanke til handling til adfærdsændring. Det er en coachingtilgang, der består af nærværende og omsorgsfuld samtale, bevægelsestræning og mindfulness evt. kombineret med aromaterapi. Du lærer altså både at mestre nærværende coaching, sanseterapi og Care fitness, der støtter kroppens egen recovery og helingsprocesser.

Du får redskaberne til at hjælpe og støtte mennesker, der er i en tilstand af stress og som er faret vild. Du stimulerer og guider dem i en retning og giver dem indsigt i de potentialer og muligheder, de indeholder, for dermed at skabe udvikling, fleksibilitet og styrket tro på, at de kan gøre noget ved det.

Du vil lære at opbygge tillid og tryghed, som fundament for en frugtbar dialog, proces og forløb med klienten. Du vil få redskaber til at coache, træne og stimulere dine klienters mentale, psykiske og sensoriske formåen.

Uddannelsen er til dig, der kan mærke, at du er beregnet til noget større, men endnu ikke helt har fundet din stemme. Du har en stor interesse og passion for at gøre en forskel og hjælpe andre, men mister overblikket, når du dykker ned i personlig udvikling og forandringslederskab.

Du har prøvet et væld af kurser, men føler dig stadigvæk splittet med et ben i den evidensbaserede tilgang og det andet ben i den holistiske og helhedsorienteret tilgang til mennesker.

Care coaching består af samtale, træningsøvelser og healing, som du i løbet af uddannelsen lærer gennem en unik undervisning i en kombination af teori og praksis. Som Care coach stiller du de spørgsmål, dine klienter har brug for, i deres bestræbelser på at opnå ønsker eller mål. Samtalen skaber empowerment til øgede handlekompetencer, der igen gør klienten i stand til at passe på sig selv i løbet af hverdagen.

Du vil lære et håndværk, der tager udgangspunkt i ressourcer og som effektivt afdækker, hvorfor mennesker ikke opnår det, de ønsker, og hvad der skal til, for at de gør. Det er en metode, der kan hjælpe med at bryde negative tanke- og handlemønstre, overkomme forhindringer, udfordringer og erstatte dem med nye, motiverende og beroligende alternativer.

Care Coach

Lær at mestre egenomsorg til dig selv og andre. Bliv mester i at skabe en bevægelse fra hjerne, til hjerte og hænderne.

Du vil lære hvordan du bringer nervesystemet i balance ved at arbejde cirkulært fra tanke, til handling, til adfærdsændring.

Egenomsorg er en tilgang til kroppen, sindet og sjælen. Den er sammensat ud fra alt det bedste jeg har lært og erfaret i mine mange års erfaring i sundhedsvæsenet, som bl.a. sygeplejerske og sundhedsfaglig konsulent, hvor jeg har fået masser af inspiration fra kurser og dygtige undervisere.

Care coaching består af samtale, Reiki healing og blide træningsøvelser, som du i løbet af uddannelsen lærer gennem en unik undervisning i en kombination af teori og praksis.

Som Care coach stiller du de spørgsmål, dine klienter har brug for i deres bestræbelser på at opnå ønsker eller mål. Samtalen, skaber empowerment til øget handlekompetencer til at passe på sig selv i løbet af hverdagen. Spørgsmål og kroppens feedback som får nervesystemet til at falde til ro.

Egenomsorg healing er blide aktive øvelser, der træner bevidsthed gennem bevidst åndedræt, sansning, nærvær, fordybelse, Reiki og bevægelser gennem kroppens energicentre fra mikro til makro bevægelser.

Du vil lære et håndværk, der tager udgangspunkt i egenomsorg, ressourcer og empowerment og som effektivt afdækker, hvorfor mennesker ikke opnår det de ønsker, og hvad der skal til for at de gør. Det er en metode, der kan hjælpe med at bryde negative tanke- og handlemønstre, overkomme forhindringer, udfordringer og erstatte dem med nye, motiverende og beroligende alternativer.

Hvilket udbytte får du af uddannelsen til Care Coach?

 • Indsigt i muligheder, intuition, motivation og spørgeteknikker.
 • Evnen til at opmuntre, stille spørgsmål, skabe perspektivering, prioritering og at se potentialer.
 • Du lærer at lede en samtale mod delmål og slutmål.
 • At reflektere, støtte og gøre en forskel – en Care coach definerer aldrig et mål, det gør klienten.
 • Hjælpe til at igangsætte en livsstilsændring, samt fysisk, psykisk, mental og spirituel udviklingsbevægelse.
 • Lære at udøve dine kundskaber og lære hvordan du bruger dit håndværk til at hjælpe andre.
 • Mestre personligt lederskab for øget energi.
 • Evne at fokusere på nuet og fremtiden snarere end fortiden.
 • Kunne italesætte værdier, mål og idealer, som bidrager til at problemstillinger løses, samt at beslutninger træffes.
 • Få viden om motiverende samtaler og forandringslederskab med det sigte at kunne fokusere tanker, følelser og handlinger hen imod at opnå et bestemt mål.
forside

Du får en grundig, sundhedsfaglig og professionel uddannelse, hvor du lære at stille klienten de rigtige spørgsmål for at finde frem til egenomsorg, håb og drømme.

Uddannelsens formål

Formålet er at kunne balancere mellem at være og bruge dine sanser og intuition – og at gøre og skabe bevægelse og handling.

Du vil lære at stille spørgsmål, reflektere og dermed kunne lytte, høre og se bevidste eller ubevidste behov og mål. Du vil ydermere komme på en personlig udviklingsrejse og blive bevidst om dit lederskab, adfærd, vaner og mønstre.

Uddannelsen er for dig….

… som allerede har en sundhedsfaglig tilgang eller baggrund. Måske er du SOSU-hjælper eller SOSU-assistent, ergoterapeut, zoneterapeut, kropsterapeut, psykoterapeut, sygeplejerske eller har en anden relevant pædagogisk eller sundhedsfaglig uddannelse. Du brænder for at hjælpe og gøre en forskel og har en stor nysgerrighed efter at vide mere om hjernens potentialer og dynamikken i coaching. Du er parat til at kigge dybere ind i dig selv i uddannelsesforløbet, så du på den måde får et endnu større mod og en ydmyghed overfor rollen som Care coach.

Sådan foregår undervisningen

Vi har valgt onlineformatet, så du ikke skal bøvle med at komme op og afsted til forløbet, når du endelig har weekend. Undervisningen foregår derfor LIVE hjemme fra din stue. Så du får kombinationen af din egen gode stol og en god kop te, samtidig med at du både får oplæg, indspark, deltager i gruppearbejde og får sparring fra de andre deltagere. Og så kan du naturligvis stille alle de spørgsmål, som du måtte have behov for. Hvis du bliver forhindret, kan undervisningen ses på replay.

Du vil undervejs møde andre deltagere på kurset, der ser verden anderledes og ikke har de samme livserfaringer eller indsigter som dig. Du vil inddrage egne livserfaringer og oplevelser fra praksis. Og i diskussionerne omkring et emne, vil der opstå dynamik og nye perspektiver, som vil skabe transformation og udvikling.

Du får adgang til færdighedstræning, coaching-metodetræning, forretningsopbygning og forretningscoaching i medlemskredsen mod det virksomhedssetup, der fungerer og stemmer overens med dit formål.

Hvilket aftryk sætter uddannelsen?

Du vil med en Care coach uddannelse hos carehelper.dk være med til at bevæge og skabe bevægelse hos dine kommende klienter.

Du vil stimulere, støtte og være en hjælp til:

 • At dine klienter opnår langtidsholdbare resultater.
 • At styrke egenomsorg, motivation, ressourcer og skabe handling.
 • At finde vej efter sygdom, overbelastning eller stress.
 • At regulere nervesystemet.
 • At lande i kroppen.
 • At mærke behov og grænser.
 • At forstå hvordan nervesystemet fungerer og mærke det i egen krop.
 • At fremme kroppens evne til selvheling
 • Heale og støtte kroppen.

Undervisningsform og opbygning

Undervisningsmodulerne er opbygget, så de indeholder en blanding af formidling, cases, workshops, bevægelsestræning, samarbejdsopgaver, samt træning med klienter.

Du vil blive undervist i hjernens- og nervesystemets potentialer, omsorgsprincipper, coaching & bevægelse og de psykologiske barrierer for at opretholde den livsstil og de mål, du ønsker at opnå.

Undervisningsteam

Jeg har samlet et spændende tværfagligt team af sygeplejerske, mastercoach, psykolog samt flere andre gæsteundervisere.

Igennem uddannelsesforløbet vil du have mig som din mentor og støtte. Du får supervision og feedback under hele forløbet. Mit undervisningsteam og jeg vil klæde dig rigtig godt og grundigt på til selvstændigt at have individuelle Care coaching-forløb, samt hjælp til hvordan du kommer i gang med at leve af din uddannelse.

 • Et forløb, der vil udvikle dig og dygtiggøre dig menneskeligt og fagligt.
 • Du vil møde andre kvinder, der brænder for egenomsorg og coaching.
 • Fagligt dygtige og professionelle undervisere.
 • Supervisions-session med mastercoach.
 • En grunduddannelse i Reiki, hvor du lærer selvhealing og give Reiki-healing til andre.
 • Uddannelsesbevis efter gennemført og godkendt forløb.
 • Udover at du bliver uddannet, får du også iværksætter-træning. Step-by-step.

Udbytte af uddannelsen

 • Indsigt i intuition, motivation og spørgeteknikker.
 • Opmuntre, stille spørgsmål, perspektivering, prioritering og at se potentialer.
 • At lede en samtale mod delmål og slutmål.
 • Modtage og give energi.
 • Sparring med andre sundhedsfaglige deltagere med inddragelse af egne erfaringer fra praksis.

Investering

50.000 kr. inklusiv moms.

Ved tilmelding betales 5.000 kr. Du har mulighed for at betale restbeløbet i 3 rater à 15.000 kr.

Uddannelsen skal være betalt før start.

Praktisk info

Det næste hold Care coach starter til oktober 2022

8 undervisningsmoduler fordelt på ca. 9 måneder.

1 modul hver mdr. Lørdag & søndag fra kl. 8-15 med teori og færdighedstræning.

Lørdage: Udgangspunkt i væren.

Fra kl. 8-11.30: Neurologi-teori og -viden.

Fra kl.12-15: Sanseterapi, intuition, meditation & mindfulness.

Søndage: Udgangspunkt i gøren.

Fra kl. 8-11.30: Coaching-teori & -metode.

Fra kl. 12-15: Bevægelsestræning, integrere og kropsliggøre den nye viden individuelt og sammen.

Hver anden torsdag fra kl. 20-22 træning og øvelse med mastercoach.​

Inkluderet i uddannelsen

 • Online undervisningssessioner
 • Live træning og øvelse hver anden uge med inkluderet Q&A.
 • Kursusmanual med teori om de emner, vi berører.
 • Kursusmanual om aromaterapi og opskrifter, du selv kan blande.
 • Lydfiler og videoer med minimum 6 forskellige træninger.
 • Adgang til lukket facebook-gruppe for deltagerne.
 • Mentor og træningsbuddy.
 • Hjælp til at komme i gang med din egen forretning.
 • Ubegrænset støtte (også til at få din forretning i gang).

Kvinden bag Care coach uddannelse

Mette Junge Grüttner etablerede i 2019 omsorgsbureaet Carehelper. Mette har en faglig baggrund i sygepleje, sundhedsfremmende adfærd og stress reducerede tiltag fra RUC, samt en NLP coach udd. Derudover videreuddannet indenfor hjernetræning og stressrådgivning.

I over 20 år har hun arbejdet med forandring og personligt lederskab. Undervist på Sygeplejerskeuddannelsen Københavns Professionshøjskole, samt arbejdet som udviklings- og risikomanager i mange år i sundhedsvæsenet.

Kontakt os gerne for nærmere information.