skip to Main Content

Bliv uddannet Care coach

Care Coaching handler om at have nogle værktøjer til at hjælpe og støtte seniorer med at få retning og overblik over deres liv. Om at få indsigt i de potentialer og muligheder de indeholder for udvikling, guide dem i en retning og styrke troen på, at de kan gøre noget ved det.

Generøsitet, forståelse og omsorg er centrale egenskaber, som udgør coachens etiske grundholdning.

Du vil lære at opbygge tillid og tryghed som fundament for en frugtbar dialog. Empati er en central grundholdning for at du som Care coach kan leve dig ind i din samtalepartners erfaringsverden. Din væremåde bør bygge på generøsitet, forståelse og omsorg, men samtidig skal du også træde tydeligt frem og byde ind med noget fra dit eget perspektiv med respekt for og indlevelse i coaching- klientens situation. Dette møde er en samskabelsesproces. Coach og klient arbejder sammen om at forme en ny virkelighed og en ny forståelse for samtalen. Det er vejen til at skabe nye perspektiver for klientens liv, motivation, udfordringer og selvforståelse.

Som Care coach stiller du de spørgsmål, dine klienter har brug for i deres bestræbelser på at opnå ønsker eller mål. Det kan være et ønske om mere selvstændighed, aktivitet, deltagelse i sociale arrangementer osv.

”At yde omsorg er at passe og pleje, at lære og at lege, at fungere i tro, håb og kærlighed.” Care coaching handler om at starte en bevægelse, lære og at lege. Være forbundet i en relation med den anden, interagere, glæde og være fri i sig selv, i relationerne og i det miljø du og din klient befinder jer i.

Leg er et fundament for at coache og motivere til handling.

Du får indsigt i emnet Den 3. og 4. alder med en blanding af viden, fakta, erfaringer og perspektiver. Du vil lære et håndværk, der tager udgangspunkt i ressourcer og empowerment og som effektivt afdækker, hvorfor mennesker ikke opnår det, de ønsker, og hvad der skal til for, at de gør. Det er en metode, der kan hjælpe med at bryde negative tanke- og handlemønstre, overkomme forhindringer, udfordringer og erstatte dem med nye, motiverende alternativer.

Care Coaching ser, lytter og flytter seniorer og bidrager til selvstændighed, værdighed og medbestemmelse – til glæde og stolthed.

 • Lytte aktiv og skabe empowerment, frihed og værdighed.
 • Motivere og inddrage seniorer til øget styrke og ressourcer til at opnå drømme og mål. Dette er brugbart i genoptræning, rehabilitering, egenomsorg m.m.
 • Fokusere på nuet og fremtiden snarere end fortiden.
 • Italesætte værdier, mål og idealer, som bidrager til at problemstillinger løses, samt at beslutninger træffes.
 • Reflektere, støtte og yde omsorg – en Care coach definerer aldrig et mål, det gør senioren.
 • Få mennesker til at bevæge sig, handle eller acceptere snarere end ingenting at gøre.
 • Viden om empati, kompleks omsorg og kommunikation på en ligeværdig og motiverende samtale med det sigte at kunne fokusere tanker, følelser og handlinger hen imod at opnå et bestemt mål.
 • Care coachen stiller spørgsmålene og senioren handler derefter.
 • Involvere og inddrage de pårørende.
forside

Du får en grundig, sundhedsfaglig og professionel uddannelse, hvor du lære at stille senioren de rigtige spørgsmål for at finde frem til håb og drømme. Du får en dyb indsigt i forebyggelse af livsstil sygdomme, coaching til ældre, klinisk lederskab og kompleks omsorg. Målet med uddannelsen er at du kan støtte og hjælpe seniorer til at få flere ressourcer og opfyldt deres mål.

Care coach

Undervisningen foregår LIVE hjemme fra din stue, så du ikke mister følelsen af, at du sidder i et fysisk klasselokale med mulighed for gruppe arbejde, samt at du kan stille alle de spørgsmål, som du måtte have behov for.

Igennem uddannelsesforløbet vil du have mig som din mentor og støtte. Du får supervision og feedback under hele forløbet. Mit undervisningsteam og jeg vil klæde dig rigtig godt og grundigt på til selvstændigt at have individuelle coaching forløb.

Gennem Care coach uddannelsen får du de nødvendige værktøjer til at kunne hjælpe dine klienter med både fysisk- og mental sundhed i den 3. og 4. alder ved brug af viden om coaching, motivation og handleplan, som gør at du eller din klient vil komme i mål med ønsker og drømme.

Hvordan kan du bruge Care coach uddannelsen

Du vil med en Care coach uddannelse hos carehelper.dk være med til at se potentiale og muligheder for senioren. Du vil støtte og være en hjælp til at styrke motivationen, ressourcer og skabe handling. Dette vil være til glæde for din klient, men du vil også være med til at ændre, hvordan vi guider og støtter ældre til mere selvbestemmelse og værdighed i DERES liv.

Få den rette værktøjskasse

Som Care coach bruger du også dine personlige erfaringer, faglighed, indsigt og kunnen i spil, når du coacher seniorer til at opnå deres mål.

Med uddannelsen bliver du godt rustet til at coache, rådgive og være en støtte for din klient med udgangspunkt i dine faglige og personlige kompetencer og de konkrete problemstillinger, du hjælper din klient med.

Med Care coach uddannelsen får du en solid og relevant værktøjskasse:

Du får viden om, hvordan du faciliterer en terapeutisk samtale og du lærer, hvordan du kan aflæse kropsstrukturer og hurtigt spore dig ind på personlighedsstruktur, udfordringer og styrker hos den, du coacher.

Indsigt i leg og hvordan du starter en bevægelse af glæde og livsgnist.

Du får mulighed for at arbejde med coaching og samtidig træne din position som coach med brug af relevante samtale- og spørgeteknikker og dit nærvær.

Du får konkret viden om hvordan kroppen, sindet og mindset forandrer sig gennem livet og betydningen af den 3. alder – muligheder og potentialer for forandring. Hvad er den 4. alder og hvordan forberedes denne?

Du lærer hvordan du kan inspirere og motivere seniorer og deres familie og hvordan de kan blive bevidste om at skabe et støttende netværk.

Care uddannelsen er for dig som

 • Allerede har en faglig tilgang eller baggrund, måske er du:
  SOSU- hjælper eller SOSU- assistent, ergoterapeut, zoneterapeut, kropsterapeut, psykoterapeut, sygeplejerske eller har en anden relevant pædagogisk eller sundhedsfaglig uddannelse.
 • Til dig, som brænder for at hjælpe og gøre en forskel for seniorer.
 • Har stor nysgerrighed på dynamikken i coaching, specielt til den ældre målgruppe.
 • At du er parat til at kigge dybere ind i dig selv i uddannelsesforløbet, så du på den måde får et endnu større mod og en ydmyghed overfor rollen som Care coach.

Uddannelsens formål

Vi tager udgangspunkt i et eksistentialistisk menneskesyn og du vil lære om grundlæggende begreber indenfor kommunikation, empowerment, omsorg, lidelse, krise, håb og mening.

Formålet er at kunne balancere mellem at være og at gøre. Du vil lære at stille spørgsmål, reflektere og dermed kunne lytte, høre og se bevidste eller ubevidste behov og mål.

Du vil ydermere komme på en personlig udviklingsrejse og blive bevidst om dit lederskab, adfærd, vaner og mønstre.

Undervisningsform og opbygning

Undervisningsmodulerne er opbygget, så de indeholder en blanding af formidling, cases, workshops, samarbejdsopgaver, samt træning med klienter.

Den er bygget op om evidensbaseret forskning omkring Marslows motivations- og behovsteori, empowerment, nysgerrighed og rehabiliteringsteori, samt mine sidste 22 år i sundhedsvæsenet og arbejdet med seniorer. Der vil være et stort fokus, på den mentale del, som personligt lederskab, vaner og livsdesign.

Livsdesign hjælper dig til at kunne designe dit og andres liv og slutte fred med gamle mønstre og usunde livsstil, som kan stå i vejen i den 3. og 4. alder- både fysisk og psykisk.

Du vil gennem 7 mdr. blive undervist i omsorgsprincipper, coaching, leg & bevægelse og de psykologiske barrierer for at opretholde den livsstil og de mål du ønsker at opnå. Du bliver således kvalificeret til at varetage seniorer i den 3. alder på et professionelt niveau, både i dit eget hjem, hos din familie og med klienter.

Online undervisning

Uddannelsen tages i dine egne trygge rammer med frihed og fleksibilitet og sammen med deltagere fra hele Danmark.

Uddannelsen består således også af:

 • Weekend / 7 moduler over 7 måneder, samt 1 afsluttende eksamen med fremlæggelse af case og deltagerbevis.

Udbytte af uddannelsen

 • Indsigt i motivation og spørgeteknikker.
 • Opmuntre, stille spørgsmål, perspektivering, prioritering og at se seniorens potentialer.
 • At lede en samtale mod delmål og slutmål.
 • Sparring med andre sundhedsfaglige deltagere med inddragelse af egne erfaringer fra praksis.

Du vil lede mennesker gennem en krise og et udviklingsforløb og få indsigt i empowerment og rehabiliterings indsatser, da det er essentielt at bruge Care coaching ud fra faglige overvejelser og perspektiver.

Du vil møde andre deltagere på kurset, men ikke med nødvendigvis de samme livserfaringer eller indsigter som dig. Du vil inddrage egne livserfaringer og oplevelser fra praksis og i diskussionerne omkring et emne opstår der dynamik og nye perspektiver, som vil skabe transformation og udvikling.

Undervisningsteam

Jeg har samlet et spændende tværfagligt team af sygeplejerske og mastercoach samt flere andre gæsteundervisere.

Igennem kursusforløbet vil du have mig som din mentor og støtte. Du får supervision og feedback under hele kurset. Mit undervisningsteam og jeg vil klæde dig rigtig godt og grundigt på til selvstændigt at have individuelle coaching forløb med udgangspunkt i omsorg.

Investering

Pr. deltager kr. 19.950, – ex. moms. For hele uddannelsen

Hvad får du med i prisen:

  • Du vil møde andre kvinder der brænder for faget omkring omsorgsarbejdet og coaching af seniorer.
  • Fagligt dygtige og professionelle undervisere.
  • Kompendie og mappe udleveres første dag.
  • Supervisions session med mastercoach.
  • Et forløb der vil udvikle dig og dygtiggøre dig menneskeligt og fagligt.
  • Uddannelsesbevis efter gennemført og godkendt forløb

Praktisk info

Care coach uddannelsen løber over 7 moduler fordelt på ca. 7 måneder. Der vil være undervisning fra kl. 10-16 lørdage og søndage. I alt ca. 84 undervisningslektioner.

Antal deltagere

Vi har små hold for at holde det personligt og intimt med maksimalt 12 deltagere.

Kvinden bag Care coach uddannelse

Mette Junge Grüttner etablerede i 2019 omsorgsbureaet Carehelper. Mette har en faglig baggrund i sygepleje, sundhedsfremmende adfærd og stress reducerede tiltag fra RUC, samt en NLP coach udd. Derudover videreuddannet indenfor hjernetræning og stressrådgivning.

I over 20 år har hun arbejdet med seniorer og sygdomsforløb.  Undervist på Sygeplejerskeuddannelsen Københavns Professionshøjskole, samt arbejdet som udviklings- og risikomanager i mange år i sundhedsvæsenet.

Kontakt os gerne for nærmere information.