skip to Main Content

Hjernens sundhed

Rådgivning, vejledning og træning.

Opnå ro og balance mellem hjernen, nervesystemet og resten af kroppen.

Hjernens sundhed og magiske univers– forebyggelse & rehabilitering af stress og fremme af mentale ressourcer.

For alle, som ønsker at fremme og styrke hjernens superkræfter.

Forløbet eliminere:

 • Stress
 • Søvnproblemer
 • Tankemylder
 • Negative tankemønstre
 • Irritabilitet

Styrker:

 • Nærvær
 • Opmærksomhed
 • Koncentration og hukommelsen
 • Indre fred

Effekt:

 • Ro og mentalt overskud
 • Vægttab
 • Fysisk og mentalt styrke
 • Smil, latter og øget livskvalitet

Stress

Når vi mennesker oplever stress, opfører kroppen sig som om, den er i konstant alarmberedskab. Er du truet, kan du flygte eller angribe, hvilket kræver, at kroppen kører i sit højeste gear. Så producerer den en øget mængde af hormonerne adrenalin og kortisol. Det medfører, at hjertet slår hurtigere, blodtrykket stiger, og blodsukkeret øges. Stress er derfor en naturlig tilstand, der i sin form er en overlevelses reaktion på en trussel. En trussel der er skabt i hjernen på baggrund af en eller flere hændelser i samspil med andre mennesker ( eller dyr). Truslen kan være reel eller fiktiv. Det kan hjernen ikke kende forskel på. Oplevelsen er virkelig for den enkelte, hvorfor hjernen og kroppen reagere udfra det som den er bedst til – at overleve. Man oplever en stressreaktion, som også kaldes akut stress. Under normale omstændigheder får man forholdsvis hurtigt stresshormonerne ud af kroppen igen. Denne fysiologiske reaktion er i udgangspunktet ret nyttig, fordi den gør kroppen i stand til at yde sit optimale i en kortvarig periode. Men ved længerevarende stress vil man have et konstant forhøjet niveau af stresshormonerne, og man kommer mere og mere ud af balance, både fysisk og psykisk. Når man begynder at få alvorlige symptomer, kaldes det for kronisk stress.

Men hvis tilstanden strækker sig over længere tid, kan det medføre, at kroppen bliver ude af stand til at finde tilbage til sin hviletilstand. I stedet befinder kroppen sig i konstant alarmberedskab. Og det kan i værste fald ende med sygdom.

Individuel mental overbelastning

Stress er meget individuelt. Det, der stresser én person, stresser ikke nødvendigvis en anden person. Faktisk kan det, der stresser én person, fjerne stress fra en anden person. Det kan være både kortvarig og langvarig, og vil påvirke os både fysisk, psykisk, mentalt og adfærdsmæssigt. Evnen til at håndtere fysiske eller psykiske belastninger afhænger bl.a. af genetiske, tillærte og fysiologiske forhold og er meget individuelt.

Stress opstår, når der er ubalance mellem krav og ressourcer. Det kan være på arbejde – men også privatlivets krav og kriser kan også udløse stress. Det er derfor en fælles opgave mellem dig og din arb

Koncentration og hukommelse

Problemer med at huske og koncentrere sig ses hos flere voksne. Der er ikke tale om en diagnose, men evnen i fordybelse, indre fred, fokusering og frasortering af ydre stimuli er nedsat. Faktorer som har betydning for koncentrationen er blandt andet stress, overstimulering af sanserne, høje krav & forventninger, manglende -lederskab & grænser, disciplin & struktur, ro & regelmæssighed.  Når der er balance og mentalt overskud vil det øge koncentrationsevnen og hukommelsen og dermed nedsætte risiko for overbelastning og stress påvirkning. Ved at skabe balance i hjernen og den mentale sundhed vil det have en positiv påvirkning på adfærden, vaner og mønstre.

Er du i farezonen?

Der er mange tegn på stress, både fysiske, psykiske og adfærdsmæssige:

Fysiske:

 • Hovedpine
 • Hjertebanken
 • Rysten på hænderne
 • Svimmelhed
 • Træthed
 • Tørhed i hals og mund
 • Svedeture
 • Søvnløshed
 • Kvalme
 • Vægttab/øget appetit
 • Mavesmerter

Psykiske:

 • Uoplagthed
 • Træthed
 • Hukommelsesbesvær
 • Koncentrationsbesvær
 • Rastløshed
 • Irritabilitet/vrede
 • Angst

Adfærdsmæssige:

 • Søvnløshed
 • Lav selvfølelse
 • Vrede
 • Ubeslutsomhed
 • Sygefravær
 • Ingen humor
 • Manglende lyst til samvær med andre
 • Ugidelig og magter ikke noget

Hvordan virker neurofeedback?

En vigtig forudsætning for neurofeedback træning er, at vores hjerner har evnen til at ændre funktion. Forskning i de sidste mange årtier tyder på, at vores hjerner rent faktisk kan trænes og formes pga plasticitet. Spørgsmålet er så, hvordan man påvirker hjernefunktionen for at stimulere denne forandring. Neurofeedback er testet på universiteter verden over og udenlandske rapporter viser at 80 % har effekt af metoden og det samme siger danske erfaringer.

Neurofeedback er især effektivt ved depression, angst og stress og kan være med til at bryde årtiers mental ustabilitet og livsproblemer. Det er til daglig glæde at se, hvordan mine klienter udvikler sig og lægger gamle, dybe problematikker bag sig, i forbindelse med at deres nervesystem udvikler sig og får større kapacitet. Det betyder ikke, at hjernetræningen skaber en ny personlighed.  Men et usundt hjerneaktivitetsmønster hæmmer den mentale udvikling, hvorimod et sundt og afbalanceret hjerneaktivitetsmønster skaber mentalt overskud og stabilitet.

Hvad kan du opnå ved træningen?

Uanset hvilken diagnose eller mental tilstand du befinder dig i, kan neurofeedback skabe:

 • Ro, fokus, større koncentration
 • Højere stresstærskel
 • Bedre søvn
 • Højere tolerancetærskel
 • Bedre social adfærd
Neurofeedback 1

Anbefaling fra klient med symptomer efter stress og en hjernerystelse. Du er velkommen til at læse mere om Carstens forløb her:

Jeg henvendte mig til Carehelper...

fordi jeg kæmpede med flere eftervirkninger af en hjernerystelse Og Mind-rehab hjalp mig med…... forståelsen af, hvordan hjerne og krop spiller sammen og hvorfor kroppen nogle gange opfører sig uhensigtsmæssigt. Mette gav mig nogle mindfulness-værktøjer, så jeg med selvhjælp er blevet bedre til at slappe af og sænke stressniveauet i hverdagen. Dette smitter af på flere af de øvrige udfordringer.

Resultatet blev…

generelt mere overskud i hverdagen. Især på korttidshukommelsen har jeg mærket en markant forbedring. Jeg kan også koncentrere mig i lidt længere perioder uden at blive irritabel. Mine udfordringer med træthed, indlæringsevne, nedsat orienteringsevne blev markant bedre under forløbet. En af mine helt store udfordringer var svimmelhed og at jeg, det meste af tiden, gik rund som om jeg var ret beruset. Det er næsten helt væk nu og dukker kun op i korte perioder. Flere i min omgangskreds har kommenteret, at de kan mærke en stor forskel på mig, siden jeg startede hos Carehelper, så det må også have haft en synlig effekt, set udefra.

En ting jeg kunne lide var..

…. Og min overordnede oplevelse af forløbet var…..Jeg har været enormt glad for den energi Mette har lagt i at hjælpe mig med mine udfordringer. Neurofeedbacken har været en del af processen, men Mettes råd undervejs og den forståelse, hun har haft for mine udfordringer, har i sig selv været det hele værd. Det har været forholdsvis korte samtaler, vi har haft undervejs i forløbet, men de har været en terapi i sig selv. Jeg har altid oplevet en glæde, ved at være hos Mette. Når jeg gik derfra har jeg på den ene side været træt, men det blev overstrålet af samtidig at være lidt ”høj” af glæde. Jeg tror, at jeg altid er gået ud af døren med et bredt smil.

Var det investeringen værd og levede forløbet op til dine forventninger?

Bestemt, jeg er lidt skeptisk af natur og havde forholdsvis lave forventninger, men til gengæld et STORT ønske om forbedring, så jeg gik ind i det med et åbent sind. Forløbet har på alle punkter indfriet mine forventninger og Mette har i den grad givet mig håbet om, at det kan blive endnu bedre i fremtiden, hvis jeg holder fast i de værktøjer, hun har lært mig. Derved kan det siges, at det har været investeringen værd. Skal være lidt tålmodig i starten, for der gik i mit tilfælde 10-11 sessioner, før der kom en mærkbar effekt. Til gengæld var effekten derefter stødt stigende.

Jeg vil anbefale Carehelper til folk, der har brug for…

At stresse af. Jeg har tidligere haft en heftig stressperiode og kunne godt have brugt én som Mette dengang. Ligesom jeg vil jeg anbefale dette til personer, som ikke umiddelbart kommer over en hjernerystelse. Jeg fik fortalt om Mind-rehab 17 måneder efter min skade og ville ønske, at jeg havde kendt til det tidligere. Har været hele ”møllen” igennem af tilbud og behandlinger i det offentlige sundhedssystem samt en privat forsikringsordning. Resultatet af disse tilbud endte med ”Vi har gjort ALT og du må lære at leve med dine udfordringer”. Intet har tilnærmelsesvis kunnet matche Mettes indsats i hverken personlig oplevelse eller faktisk resultat.

Carsten Nielsen, System analytiker

Neurofeedback

Sådan foregår det i praksis i vores klinik SALIG

EEG/Neurofeedback er hverken fysisk eller mentalt krævende. Faktisk foregår behandlingen helt af sig selv, mens du sidder i en behagelig lænestol og slapper af.

 • Først sættes der elektroder på dit hoved. Elektronerne sættes fast med kontaktcreme. Det kan føles en anelse koldt, men ellers er det fuldstændig smertefrit.
 • De efterfølgende 30- 45 min. skal du slappe af med en serie, youTube-video eller et hyggeligt spil. Du kan selv vælge, hvad du har mest lyst. Det vigtigste er, at du slapper mest muligt af.
 • De levende billeder vises på en højteknologisk skærm, som har en responsiv forbindelse til elektroderne på dit hoved. De måler hjernens elektriske impulser, som herefter sender besked til computerprogrammet. Nu vil skærmens billedkvalitet ændre sig, alt efter hvordan din hjerne arbejder. Hvis din hjerne slapper for meget af eller overstimulerer sig selv, forværres billedkvaliteten på skærmen. Når din hjerne er i balance, vil billedkvaliteten være fejlfri, og lyden vil være god.
 • Hjernen er et fantastisk organ, som altid vil stræbe efter den bedste billedkvalitet. Derfor vil den hurtigt finde frem til, hvad der fungerer i jagten på det perfekte billede. Nu træner du ubevidst din hjerne gennem den positive eller negative feedback fra skærmens svingende billedkvalitet. Du skal ikke være bange for, at din hjerne kommer til at træne forkerte områder af hjernen. Den ved godt, hvilke områder den skal arbejde med, for at navigere i træningen.
 • Efter sessionen kan du fortsætte din dag, præcis som du ønsker det. Der er ingen gener eller bivirkninger ved neurofeedback træning.

Træning med neurofeedback er nonverbal hjernetræning, som virkningsfuldt kan fremme koncentration og hukommelsen, samt øge din livskvalitet. Under neurofeedback aktiveres de dele af hjernen, som arbejder for langsomt. Samtidig dæmpes de dele af hjernen, som arbejder for hurtigt. På den måde stimuleres hjernens evne til selvkontrol og selvregulering. Neurofeedback er en virkningsfuld metode, som er både adfærdsregulerende og kan forbedre forskellige mentale og fysiske tilstande. En træningsform, som ikke kræver noget af dig som klient.

Anbefaling fra klient med symptomer efter stress. Du er velkommen til at læse mere om Inges forløb her:

Hvorfor startede du et forløb hos Carehelper?

Jeg startede hos Mette, da jeg har været nede med stress og havde hørt at neurofeedback træning kan hjælpe med tankemylder, hovedpine og generel mental træthed.

Hvilken effekt har forløbet hos Carehelper haft for dig?

Jeg kan tydeligt mærke at jeg er blevet meget gladere og friskere under forløbet. Mit overskud er generelt blevet større og det tilskriver jeg helt sikkert forløbet hos Mette.

Hvordan var forløbet Mind-rehab?

Neurofeedback var helt volapyk for mig, men det virkede spændende og efterhånden gav træningen mening. Selve processen er meget afslappende og fuldstændig smertefri. De første par gange var jeg måske lidt træt efterfølgende. Jeg kunne tydeligt se forskellen på feedbacken på skærmen, hvis jeg var meget træt- sammenlignet med hvis jeg kom frisk og udhvilet. Jeg har haft 20 sessioner og det har virkelig gjort en forskel. Jeg er tilbage på fuldtid og føler at forløbet har styrket mig både mentalt og personligt.

Jeg kan anbefale et forløb hos Carehelper, fordi ….

Mette møder én med glæde, ro og positivitet. Hun har stor viden om hjernen og stress og jeg kan virkelig anbefale et forløb hos hende.

Inger Petersen, Læge sekretær

Mind-rehab forløb

Vejledning og håndtering af mental kapacitet i hverdagen.

Varighed: <3 mdr./2 gange om ugen, 1 time pr. session.

Lokation: Træningssessionerne foregår på Østerbro.

Indhold

Mind-rehab forløbet tager udgangspunkt i årsagerne for udvikling af stress og har fokus på at håndtere stressfaktorer og øge din mental sundhed, trivsel og egenomsorg i hverdagen. Du bliver taget kærligt i hånden og kommer på en transformerende rejse til at håndtere de områder, hvor du oplever og mærker belastning.  Derudover får du en masse værktøjer, som kan bruges i din hverdag. Målet for forløbet er derfor ikke kun behandling af dine symptomer, men endnu vigtigere at du selv bliver bevidst om årsagen for udviklingen af stress og selv kan tage lederskab for at ændre uhensigtsmæssige vaner og mønstre.

 • Rådgivning og coaching
 • Analyse af helbred ud fra subjektiv spørgeskema.
 • Viden om belastningstilstand, håndtering og egenomsorg.
 • Neurofeedback trænings sessioner.
 • Prisen omfatter ordinær forberedelse, dokumentation, materiale og udstyr.

Køb Mind-rehab forløb 20 klippekort

Betaling- sådan foregår det

Du har mulighed for at betale via mobilepay eller bankoverførsel. Du trykker på køb af mind-rehab forløb og får et klippekort til 20 sessioner. Det koster 13.125 kr inklusiv moms. Efter betaling får du tilsendt en kode, som skal bruges til at indløse klippekortet. Du kan i dit eget tempo selv booke dine træningssessioner, når det passer i din kalender. Jeg anbefaler at du træner 2 gange om ugen.

Det er muligt at booke tider mandag, onsdag og torsdag. Træningen foregår i min klinik SALIG på Østerbro.

Tilkøb

Betaling- sådan foregår det

Du har mulighed for at betale via mobilepay eller bankoverførsel. Du trykker på køb og får et klippekort til yderligere 10 sessioner. Det koster 6.875 kr inklusiv moms. Efter betaling får du tilsendt en kode, som skal bruges til at indløse klippekortet. Du kan i dit eget tempo selv booke dine træningssessioner, når det passer i din kalender. Jeg anbefaler at du træner 2 gange om ugen.

Det er muligt at booke tider mandag, onsdag og torsdag. Træningen foregår i min klinik SALIG på Østerbro.

Anbefaling fra klient med symptomer efter en hjernerystelse. Du er velkommen til at læse mere om Christinas forløb her:

Hvorfor startede du et forløb hos Carehelper?

Pga. en hjernerystelse. Min arbejdsgiver anbefalede forløb hos Mette

Hvilken effekt har forløbet hos Carehelper haft for dig?

Jeg er slet ikke i tvivl om, at jeg ville være et helt andet sted nu, hvis ikke Mette havde været der. Jeg er blevet mere opmærksom på min krop, bedre til at acceptere tingene tager tid og mere tålmodig med mig selv – jeg kunne let bare have kastet mig ud i alt mulig i utålmodighed og ”det går nok over” selvom jeg ville have vist det var dårligt for mig.

Hvad tager du med dig (hvad har du lært)?

Lytte til min krop – den har alle svar, og det har jeg lært nu er rigtigt. Mere ro som jeg håber at holde fast i. På rigtig mange måder har min hjernerystelse været en god og givende rejse, som har givet mig tid til at reflektere over mange ting.

Hvordan var forløbet Mind-rehab?

Givende, lærerigt, positivt, overskudsagtigt og Mette er god til at høre signaler og langsomt/roligt guide en til et nyt step med respekt for, hvor den enkelte er.

Jeg kan anbefale et forløb hos Carehelper, fordi ….

Mette har gjort en ubetinget forskel for mig de første mange uger. Jeg sad meget stille i starten, fordi jeg ikke rigtig turde og/eller havde overskud til at gå en tur. Mette fik mig i gang med det, det var fantastisk og min krops signaler blev mere tydelige. At kunne ringe til Mette uanset tid og sted med alverdens spørgsmål, var en kæmpe tryghed, fordi hun lyttede og kom med konstruktive input og feedback på de ting jeg gjorde. Mit forløb ville uden tvivl have været helt anderledes i den forkerte retning, hvis ikke Mette havde været der. Mettes humør og glade stemme er rar og tryg. Hun møder en, hvor man er og puffer kærligt en den rigtige vej. Endelig var der en enorm ro i, at der kun var en person at forholde sig til, med en stor viden om alle de tilbud, som udbydes for en hjernerystelses ramt.

Christina Kargaard, Key Account Manager