skip to Main Content

Få mentalt overskud og energi med stress lederskabsforløb

Hjernens sundhed

Rådgivning, vejledning og træning.

Opnå ro og balance mellem hjernen, nervesystemet og resten af kroppen.

Hjernens sundhed og magiske univers– forebyggelse & rehabilitering af stress og fremme af mentale ressourcer.

For alle, som ønsker at fremme og styrke hjernens superkræfter.

Carehelper har flere indsatser målrettet mental overbelastning, stress og hjernerystelse.

Forløbet eliminere:

 • Stress
 • Søvnproblemer
 • Tankemylder
 • Negative tankemønstre
 • Irritabilitet

Styrker:

 • Nærvær
 • Opmærksomhed
 • Koncentration og hukommelsen
 • Indre fred

Effekt:

 • Ro og mentalt overskud
 • Vægttab
 • Fysisk og mentalt styrke
 • Smil, latter og øget livskvalitet

Stress

Når vi mennesker oplever stress, opfører kroppen sig som om, den er i konstant alarmberedskab. Er du truet, kan du flygte eller angribe, hvilket kræver, at kroppen kører i sit højeste gear. Så producerer den en øget mængde af hormonerne adrenalin og kortisol. Det medfører, at hjertet slår hurtigere, blodtrykket stiger, og blodsukkeret øges. Stress er derfor en naturlig tilstand, der i sin form er en overlevelses reaktion på en trussel. En trussel der er skabt i hjernen på baggrund af en eller flere hændelser i samspil med andre mennesker ( eller dyr). Truslen kan være reel eller fiktiv. Det kan hjernen ikke kende forskel på. Oplevelsen er virkelig for den enkelte, hvorfor hjernen og kroppen reagere udfra det som den er bedst til – at overleve. Man oplever en stressreaktion, som også kaldes akut stress. Under normale omstændigheder får man forholdsvis hurtigt stresshormonerne ud af kroppen igen. Denne fysiologiske reaktion er i udgangspunktet ret nyttig, fordi den gør kroppen i stand til at yde sit optimale i en kortvarig periode. Men ved længerevarende stress vil man have et konstant forhøjet niveau af stresshormonerne, og man kommer mere og mere ud af balance, både fysisk og psykisk. Når man begynder at få alvorlige symptomer, kaldes det for kronisk stress.

Men hvis tilstanden strækker sig over længere tid, kan det medføre, at kroppen bliver ude af stand til at finde tilbage til sin hviletilstand. I stedet befinder kroppen sig i konstant alarmberedskab. Og det kan i værste fald ende med sygdom.

Individuel mental overbelastning

Stress er meget individuelt. Det, der stresser én person, stresser ikke nødvendigvis en anden person. Faktisk kan det, der stresser én person, fjerne stress fra en anden person. Det kan være både kortvarig og langvarig, og vil påvirke os både fysisk, psykisk, mentalt og adfærdsmæssigt. Evnen til at håndtere fysiske eller psykiske belastninger afhænger bl.a. af genetiske, tillærte og fysiologiske forhold og er meget individuelt.

Stress opstår, når der er ubalance mellem krav og ressourcer. Det kan være på arbejde – men også privatlivets krav og kriser kan også udløse stress. Det er derfor en fælles opgave mellem dig og din arbejdsplads at forebygge stress.

Er du i farezonen?

Der er mange tegn på stress, både fysiske, psykiske og adfærdsmæssige:

Fysiske:

 • Hovedpine
 • Hjertebanken
 • Rysten på hænderne
 • Svimmelhed
 • Træthed
 • Tørhed i hals og mund
 • Svedeture
 • Søvnløshed
 • Kvalme
 • Vægttab/øget appetit
 • Mavesmerter

Psykiske:

 • Uoplagthed
 • Træthed
 • Hukommelsesbesvær
 • Koncentrationsbesvær
 • Rastløshed
 • Irritabilitet/vrede
 • Angst

Adfærdsmæssige:

 • Søvnløshed
 • Lav selvfølelse
 • Vrede
 • Ubeslutsomhed
 • Sygefravær
 • Ingen humor
 • Manglende lyst til samvær med andre
 • Ugidelig og magter ikke noget

Stress lederskab forløbet tager udgangspunkt i årsagerne for udvikling af stress og har fokus på at håndtere stressfaktorer og øge din mental sundhed, trivsel og egenomsorg i hverdagen. Du bliver taget kærligt i hånden og kommer på en transformerende rejse til at håndtere de områder, hvor du oplever og mærker belastning.  Derudover får du en masse værktøjer, som kan bruges i din hverdag. Målet for forløbet  er derfor ikke kun behandling af dine symptomer, men endnu vigtigere at du selv bliver bevidst om årsagen for udviklingen af stress og selv kan tage lederskab for at ændre uhensigtsmæssige vaner og mønstre.

Koncentration og hukommelse

Problemer med at huske og koncentrere sig ses hos flere voksne. Der er ikke tale om en diagnose, men evnen i fordybelse, indre fred, fokusering og frasortering af ydre stimuli er nedsat. Faktorer som har betydning for koncentrationen er blandt andet stress, overstimulering af sanserne, høje krav & forventninger, manglende -lederskab & grænser, disciplin & struktur, ro & regelmæssighed.  Når der er balance og mentalt overskud vil det øge koncentrationsevnen og hukommelsen og dermed nedsætte risiko for overbelastning og stress påvirkning. Ved at skabe balance i hjernen og den mentale sundhed vil det have en positiv påvirkning på adfærden, vaner og mønstre.

Neurofeedback træning

En vigtig forudsætning for neurofeedback træning er, at vores hjerner har evnen til at ændre funktion. Forskning i de sidste mange årtier tyder på, at vores hjerner rent faktisk kan trænes og formes pga plasticitet. Spørgsmålet er så, hvordan man påvirker hjernefunktionen for at stimulere denne forandring. Neurofeedback er testet på universiteter verden over og udenlandske rapporter viser at 80 % har effekt af metoden og det samme siger danske erfaringer.

Neurofeedback er især effektivt ved depression, angst og stress og kan være med til at bryde årtiers mental ustabilitet og livsproblemer. Et usundt hjerneaktivitetsmønster hæmmer den mentale udvikling, hvorimod et sundt og afbalanceret hjerneaktivitets mønster skaber mentalt overskud og stabilitet.

Træning med neurofeedback er nonverbal hjernetræning, som virkningsfuldt kan fremme koncentration og hukommelsen, samt øge din livskvalitet. Under neurofeedback aktiveres de dele af hjernen, som arbejder for langsomt. Samtidig dæmpes de dele af hjernen, som arbejder for hurtigt. På den måde stimuleres hjernens evne til selvkontrol og selvregulering. Neurofeedback er en virkningsfuld metode, som er både adfærdsregulerende og kan forbedre forskellige mentale og fysiske tilstande. En træningsform, som ikke kræver noget af dig som klient.

Stress lederskab

Håndtering og behandling af stress og mental sundhed, trivsel og egenomsorg i hverdagen.

Varighed: 3 mdr./3 gange om ugen, 1 time pr. session.

Lokation: Træningssessionerne foregår på Østerbro.

Indhold

 • Analyse af helbred ud fra subjektiv spørgeskema.
 • Viden om belastningstilstand, håndtering og egenomsorg.
 • Mental økonomi, energi forvaltning og mindfulness.
 • Neurofeedback trænings sessioner.
 • Meditation (Alpha/thetra træning) og Reiki healing.
 • Coaching & styrke træning ( kettlebells).
 • Prisen omfatter ordinær forberedelse, dokumentation, materiale og udstyr. Mulighed for sundhedsfaglig opstart og afsluttende rapport.

Tidsbestilling

Betaling- sådan foregår det

Du har mulighed for at betale via mobilepay eller bankoverførsel. Du trykker på køb af stress lederskabs forløb og får et klippekort til 36 sessioner. Det koster 22.500 kr inklusiv moms. Efter betaling får du tilsendt en kode, som skal bruges til at indløse klippekortet. Du kan i dit eget tempo selv booke dine træningssessioner, når det passer i din kalender.

Det er muligt at booke tider mandag, onsdag og torsdag. Sessionerne foregår i min klinik SALIG på Østerbro.