skip to Main Content

Om Carehelper

Mental sundhed, egenomsorg & helende design

Vi er et kursushus der har fokus på personlig udvikling, neuropædagogik, adfærdsdesign og ABC for mental sundhed i praksis

Carehelper´s mission er, at styrke det enkelte menneske til at udfolde sine mentale evner og potentialer- både individuelt og på arbejdspladsen. Vi ønsker at forebygge stressrelateret belastninger og øge den mentale sundhed.

Mental sundhed handler om glæde i hverdagen, og om mentale, psykologiske og sociale ressourcer – og kapacitet, som er nødvendige for at kunne udvikle sig og klare de udfordringer, der dukker op i alle menneskers liv. Vi tror på at vi gensidigt bliver påvirket af hinanden og af de fysiske rammer omkring os. Både bevidst og ubevist.

Vi tilbyder værktøjer til øget trivsel, der hjælper med at opnå og fastholde balance mellem work life, øge de personlige ressourcer og produktivitet gennem Care lederskab og mental mestring.

Vi arbejder med Care lederskab på fire integrerede og evidensbaserede områder:

  • Mindfulness & meditation – der øger stresstolerance, evne til fokusering og emotionel stabilitet
  • De 3 principper – der træner evnen til opmærksomhed og care lederskab.
  • Stresstolerance – gennem værktøjer til afspænding, indsigt i årsager og prioritering af indsatser.
  • Søvn – hvordan du sover godt og nok til dagligt at forny din personlige energi

Vores ydelser leveres som læringsværksteder eller enkeltydelser eller kombineres til en løsning skræddersyet til virksomhedens eller teamets specifikke behov. I nogle tilfælde ønskes blot et indlæg for at høre mere om fx fastholdelse, trivsel eller f.eks. søvn og i andre tilfælde er der behov for et forløb for en mindre gruppe af medarbejdere, der eksempelvis ønsker at gå i dybden med Care lederskab for at lære værktøjer til afspænding og fokus.

Det er Carehelper’s vision at:

  • Møde det enkelte menneske med ydmyghed, nysgerrighed og medfølelse.
  • Fremme livskvalitet og livsmod.
  • Inspirere til  egenomsorg, klarhed og mikro forandringer.
  • Være en virksomhed med høj faglighed.

“Hvis du koncentrerer dig om at finde det gode i enhver situation, vil du opdage at dit liv pludselig bliver fyldt med taknemmelighed, en følelse der nærer sjælen” Harold Kushner

TEAM

Sundhedsfaglig rådgiver & neuro praktiker

Mette er optaget af hjernens potentialer, ABC mental sundhed og trivsel i arbejdsmiljøet. Hun har siden 2016 brugt sin akademiske baggrund med sin intuition og fornemmelse for mennesker. Hun har specialiseret sig i mentale lærings- og forandringsprocesser, samt sansernes univers.

Mette har en faglig baggrund i sygepleje, sundhedsfremmende adfærd og stress reducerede tiltag fra RUC. Derudover videreuddannet indenfor hjernetræning, stressrådgivning og helende design & arkitektur.

Neuropsykolog

Meik Nielsen

Socialrådgiver

Sanne Hagstrøm

Personlig assistent

Tanne