skip to Main Content

Når indtryk bliver til udtryk, der sætter aftryk

De æstetiske oplevelser i måltider serveret på en bakke rummer et stort potentiale til at øge madindtagelsen og fremme livsglæden hos patienter.

Æstetik kommer fra græsk og betyder sansning. Æstetik er et formsprog – et særligt sprog som mennesker bruger til at fastholde indtryk og udtrykke sig omkring disse indtryk. Det er et sprog, som giver mulighed for en særlig måde at erkende på.

Æstetik er ikke kun forbeholdt museer og billedkunstlokaler, men ses også i anretning og placering af fødevarer på tallerkenen, overskuelighed, farverne, duftene og omgivelserne i rummet. Det er i nuancerne, hvor potentialet ligger. Det har nemlig en betydning, hvordan maden anrettes og præsenteres. Den skal se indbydende ud, så patienten har lyst til at spise måltidet. Det er selvfølgelig meget individuelt, hvad patienterne har lyst til og behov for, men et måltid er mere end noget, der bare skal spises for at blive mæt og få energi til dagen. Mad er også smag, sanser og til tider kunst. Et måltid kan være et helt kunstværk at se på, men et velsmagende måltid skal tale til alle sanser og ikke kun smagssansen. Måltidet skal give indtryk og efterlade et aftryk af betydning.

Bakken skal være overskuelig for øjet. Madens duft skal fange patientens opmærksomhed og placeringen af service og serviet skal være genkendelig. Der skal ydermere være et element af overraskelse, hvor nysgerrigheden bliver inddraget. Måltidet skal præsenteres af omsorgshjælperen, da det har betydning for sanserne og den generelle oplevelse, at patienten bliver taget med på en måltidsrejse.

Det særlige ved de æstetiske oplevelser i måltidet er, at når omsorgshjælperen udtrykker sig æstetisk, fremkalder det et indtryk hos patienten som bliver til udtryk fremadrettet. Udtryk som er med til at sætte aftryk i patientens adfærd og generelle trivsel.

Du kender det sikkert selv, hvilken betydning måltider eller dufte har i dit liv. Din lugtesans er et kemisk system og er ansvarlig for at opfange de kemikalier, som producerer dufte i dit miljø.

Nogle dufte kan minde dig om din barndom, en særlig oplevelse og lykkelige stunder i dit liv. Det er den olfaktoriske hukommelse, som kommer på arbejde og den har stærke forbindelser til dine følelser og dermed en stor betydning for måltidet og den æstetiske oplevelse.

Den mest effektive sans og vejen til patienternes hjerte

Det er også en af de mest effektive sanser vi har, fordi det er den, som er mest direkte forbundet med de hjernestrukturer, som bearbejder information. Kroppen og hjernen bearbejder dufte på følgende måde:

  • Duftmolekylerne i luften kommer ind i dine næsebor gennem slimhinden. Derpå opløses de til molekyler, som kan opfanges af det olfaktoriske system.
  • Under slimhinden er der et lag ved navn olfaktorisk epitel. Denne struktur har neurale receptorer, som er specialiseret i at identificere lugte.
  • Neuronerne sender derpå informationerne til den olfaktoriske pære, en struktur i hjernen lige bagved næsen.
  • Denne pære har sensoriske receptorer, som sender information til limbiske systemstrukturer. Dette system bearbejder så følelsesmæssig information og hjælper med at konsolidere minder. Det sender endvidere information til den rygvendte hjernebark, som hjælper med at ændre bevidste tanker.

De hjernestrukturer, hvori informationerne ender, er dem, som hjælper det olfaktoriske system med at udvikles. Det gør det muligt at forbinde dufte og minder, hvilket hjælper evokations- og genkendelsesprocessen af ​​forskellige aspekter af det daglige liv.

Det limbiske system og olfaktorisk hukommelse

Det limbiske system er afgørende for at styrke forbindelsen og information relateret til den olfaktorisk hukommelse. Dette system er bygget op af strukturer, såsom blandt andet amygdala, thalamus og den cingulate gyrus.

Dette kan både være en ufrivillig eller instinktiv respons. Den olfaktoriske hukommelse hjælper endvidere med at bearbejde følelsesmæssig information og giver stimuli.

Amygdala spiller en central rolle i følelsesmæssig respons, fordi den aktiveres med det samme som svar på olfaktorisk opfattelse. Det vil altså sige at den tildeler enten en følelse til en lugt eller udløser minder forbundet med en lugt. Dette har stor betydning i forhold til at fremme livsglæden og lysten til at spise.

Dette system er et af hjernens ældste, og det er ansvarligt for dine mindst rationelle handlinger. Det betyder, at den information, som bliver en del af den olfaktoriske hukommelse, kan intensivere visse beslutninger uden først at passere gennem et filter af refleksion. Som omsorgshjælper har du altså en direkte vej til patienternes hjerte.

𝐅𝐢𝐧𝐝𝐞𝐬 𝐂𝐨𝐜𝐨 𝐂𝐡𝐚𝐧𝐞𝐥´𝐬 𝐝𝐞𝐧 𝐥𝐢𝐥𝐥𝐞 𝐬𝐨𝐫𝐭𝐞 𝐤𝐣𝐨𝐥𝐞 𝐢 𝐝𝐢𝐭 𝐬𝐤𝐚𝐛?

Den er sort, elegant, enkel og alsidig og er den klassiske beklædningsgenstand, der blev skabt…

Læs mere

Teenagers oplevelse af glæde i hverdagen

Vores bedste chance for lykke er uddannelse – Mark Van Doren Laura er 18 år…

Læs mere

At skabe sunde ritualer i løbet af dagen

Vi ved alle, at forandringer er vanskelige at gennemføre. Meget forskning viser, at det at…

Læs mere

Nul sukker i hele november mdr.

November challenge Jeg kender ikke mange som ikke er afhængige af sukker. Der er mange…

Læs mere