skip to Main Content

Vikarbureau vs. omsorgsbureau

Hvad er forskellen på vikarbureau, kommunens hjemmehjælpere og Carehelpers omsorgsbureau? Og har det nogen betydning at fokusere på omsorg i livets sidste fase?

Hvad er Carehelper´s formål?

Vores formål er, at opfylde drømme, skabe ro og øge livskvaliteten til uhelbredelig syge børn, unge og ældre mennesker og deres pårørende. Det gør vi ved at have fokus på nuets kraft, kærlighed til livet og de muligheder patientens krop tillader. Kerneværdierne i omsorgsarbejdet er den basale palliative og terminale sygepleje, samt indre og ydre omsorg. Samtidig ser vi den som skal afslutte livet, som et helt menneske med en livserfaring, som er en ressource, der skal næres og bringes med hele vejen som fundament. Derfor tilbyder vi en fast omsorgshjælper, som er uddannet i at yde helhedsorienteret omsorg. Det er den samme hjælper eller team, som kommer kontinuerligt i hjemmet og patienten eller de pårørende har kontakt med hjælperen og kan derfor individuelt aftale besøg.

Omsorgshjælperen er et supplement til kommunens hjemmehjælp, som har det primære ansvar for f.eks. medicin eller kompleks sygepleje. Vi er patientens ambassadør og samarbejder med palliativ enhed eller hospice, men vi er ikke behandlingsansvarlig. Omsorgshjælperen fungerer som en del af et sundhedsfagligt sikkerhedsnet, for at sikre værdighed og selvbestemmelse i livets sidste fase.

Hvilken sundhedsfaglig profession har vores omsorgshjælpere?

Vores omsorgshjælpere har en faglig baggrund som sygeplejerske eller sosu assistent. De har specialiseret sig i palliation og har mange års erfaring med uhelbredelig syge mennesker. Mange af vores omsorgshjælpere har en spirituel indsigt til livets sidste fase og døden.  

Hvorfor investere i nærvær, kontinuitet og professionel omsorg?

Fordi utallige undersøgelser viser, at livskvaliteten øges, når patienter er i trygge rammer og deres fysiologiske, psykiske, mentale og eksistentielle behov bliver varetaget. Effekten er nedsat behov for smertestillende og beroligende medicin og unødvendige indlæggelser.

Hvordan håndteres dokumentation og patientsikkerhed?

Omsorgshjælperen dokumenterer faglige hensyn og vurderinger efter hvert besøg, for at understøtte omsorg og pleje og dermed sikre kontinuitet i patientforløbet. Vi har lokale sundhedsfaglige instrukser for omsorgshjælperens ansvars- og kompetenceforhold, håndtering af hygiejne samt pludselig opstået sygdom og ulykke, fravalg af livsforlængende behandling og dokumentation af samtykke.

Den daglige leder i Carehelper er ansvarlig for at sikre udarbejdelse og implementering af instrukser for alle ansatte.

𝐅𝐢𝐧𝐝𝐞𝐬 𝐂𝐨𝐜𝐨 𝐂𝐡𝐚𝐧𝐞𝐥´𝐬 𝐝𝐞𝐧 𝐥𝐢𝐥𝐥𝐞 𝐬𝐨𝐫𝐭𝐞 𝐤𝐣𝐨𝐥𝐞 𝐢 𝐝𝐢𝐭 𝐬𝐤𝐚𝐛?

Den er sort, elegant, enkel og alsidig og er den klassiske beklædningsgenstand, der blev skabt…

Læs mere

Teenagers oplevelse af glæde i hverdagen

Vores bedste chance for lykke er uddannelse – Mark Van Doren Laura er 18 år…

Læs mere

At skabe sunde ritualer i løbet af dagen

Vi ved alle, at forandringer er vanskelige at gennemføre. Meget forskning viser, at det at…

Læs mere

Nul sukker i hele november mdr.

November challenge Jeg kender ikke mange som ikke er afhængige af sukker. Der er mange…

Læs mere